• 56 641 12 52

  • biuro@ati-systemy.pl

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY I NAGŁOŚNIENIOWY

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - to w specjalny sposób zaprojektowany i wykonany system nagłośnieniowy, który ma na celu powiadomienia osób przebywających w budynku o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak np. pożar, akt terrorystyczny czy inny stan, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku. Poprzez nadawane komunikaty głosowe zapewnia on możliwość w sposób automatyczny (dzięki współpracy z systemem sygnalizacji pożaru SAP) lub manualny (podawanie komunikatów przez uprawnioną osobę kierującą akcją ratowniczą) sprawną, bezpieczną oraz skuteczna ewakuację osób przebywających w obiekcie.

Od zwykłych systemów nagłośnieniowych system DSO różni się wyższymi wymaganiami odnośnie  potrzebnych parametrów akustycznych, samokontroli i redundancji, zasilania awaryjnego czy odporności na różnego rodzaju zakłócenia. Specjalnie wykonane muszą być również głośniki, kable, trasy kablowe i systemy ich mocowania tak, aby w warunkach pożaru przez określony czas zapewnić prawidłowe działanie systemu i jego funkcję ewakuacyjną. Dlatego każdy instalowany system DSO, głośnik, kabel czy materiał instalacyjny musi zostać odpowiednio przebadany i posiadać aktualne Certyfikaty i Świadectwa Dopuszczenia.

System DSO może być zastosowany wszędzie tam gdzie użytkownik (właściciel) obiektu pragnie podnieść poziom ochrony przeciwpożarowej lub tam gdzie jego zastosowanie wynika z tzw. rozwiązań zamiennych. Należy zwrócić uwagę, że Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być wykorzystywane do typowych funkcji komercyjnych takich jak nadawanie muzyki w tle, transmisja reklam, informacje o promocjach czy nadawanie komunikatów informacyjnych kierowanych do określonych odbiorców. Funkcje te ( są automatycznie odłączane w przypadku powstania zagrożenia i przejścia systemu w tryb ewakuacji) mogą być szczególnie przydatne w obiektach typu centra handlowo-rozrywkowe.

 

Zabezpieczamy setki domów i firm. Nowoczesne systemy elektroniczne.

- doświadczenie

- niezawodność

- wysoka jakość

- zaufanie

­