• 56 641 12 52

  • biuro@ati-systemy.pl

SIECI TELEINFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

SIECI TELEINFORMATYCZNE

Sieć teleinformatyczna w każdym domu, biurze, czy przedsiębiorstwie jest integralną częścią prawidłowo i niezawodnie działającego systemu informatycznego i telefonicznego.

Podstawową funkcją sieci jest połączenie wszystkich urządzeń w jeden sprawnie działający system. Nowoczesne okablowanie obiektu musi uwzględniać wszystkie bieżące potrzeby, a także wybiegać w przyszłość.

W obecnych czasach odchodzi się od tworzenia tzw. okablowania dedykowanego (tzn. np. osobno na potrzeby sieci telefonicznej - okablowanie teletechniczne, na potrzeby sieci komputerowej - okablowanie komputerowe) na rzecz okablowania teleinformatycznego, które jest uniwersalne i umożliwia elastyczne wykorzystanie na potrzeby podłączenia jak największej ilości mediów.

Do wyznaczonych stanowisk pracy doprowadza się pewną liczbę uniwersalnych kabli, których ostateczne przeznaczenie będzie określone w przyszłości i co ważne może być elastycznie szybko modyfikowane.

Główne wymogi stawiane sieci teleinformatycznej to:

- uniwersalność,

- elastyczność,

- niezawodność,

- łatwa rozbudowa,

- multimedialność.

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Sieci telekomunikacyjne pełnią kluczową rolę w przekazywaniu informacji we współczesnym świecie. Są nieodzownym składnikiem gospodarki w społeczeństwie opartym na wiedzy. Na sieć telekomunikacyjną składają się węzły telekomunikacyjne, linie telekomunikacyjne oraz łącza pomiędzy nimi. Zadaniem sieci telekomunikacyjnej jest przekazywanie danych, głosu, wizji i dźwięku.

Firma ATI Systemy Elektroniczne świadczy usługi w zakresie dostarczania kompleksowych usług związanych z budową, eksploatacją i serwisem sieci oraz węzłów telekomunikacyjnych w Polsce.

W zakresie sieci telekomunikacyjnych usługi te świadczymy w obszarach:

- sieci światłowodowych

- sieci radiowych i radiolinii

- sieci LAN/WAN/WLAN

Zabezpieczamy setki domów i firm. Nowoczesne systemy elektroniczne.

- doświadczenie

- niezawodność

- wysoka jakość

- zaufanie

­