• 56 641 12 52

  • biuro@ati-systemy.pl

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

System sygnalizacji pożarowej ma za zadanie wykrywanie oraz sygnalizowanie zagrożeń pożarowych po odebraniu przez centralę informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz wskazanie miejsca zagrożonego.

Po otrzymaniu sygnału alarmu centrala przeciwpożarowa może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne (o ile system jest w nie wyposażony) oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu lub do właściwych służb np. PSP. Za pośrednictwem przekaźników znajdujących się wewnątrz, centrala może uruchomić zewnętrzne, zabezpieczające urządzenia przeciwpożarowe oraz kontrolować ich stan.

System przeciwpożarowy bardzo często steruje układami automatyki przewietrzenia (sterowanie otwarciem klap dymowych) sprowadzania wind na najniższe kondygnacje oraz wyłączenie zasilania układów wentylacji i klimatyzacji.

W systemach sygnalizacji pożarowej bardzo ważnym elementem jest możliwość jego zaprogramowania w taki sposób, aby sygnał z ręcznych ostrzegaczy pożarowych powodowały alarm natychmiastowy tzw. alarm I stopnia. Sygnały odebrane z pozostałych czujek nie powodują alarmu natychmiastowego, lecz dają obsłudze pewien czas na jego zweryfikowania tzw. alarm II stopnia.

W obiektach, w których montowane są dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) system sygnalizacji pożarowej po wykryciu zagrożenia pożarowego przekazuje informacje o powstałym zagrożeniu do systemu DSO, którego zadaniem jest nadawanie do zagrożonych stref informacji o powstałym pożarze oraz zalecanych sposobach ewakuacji. Rozwój elektroniki pozwolił budować systemy interaktywne pozwalające odróżnić zjawiska pożaropodobne od prawdziwie rozwijających się pożarów. Coraz częściej są to systemy rozproszone, których elementy współpracują poprzez magistrale informatyczne.

Głównym elementem systemu pożarowego jest centrala sygnalizacji pożarowej.

Centrala odpowiedzialna jest za monitorowanie wejść oraz odpowiednie sterowanie wyjściami w przypadku wystąpienia pożaru. Każdy system przeciwpożarowy musi być zabezpieczony przez zasilanie główne oraz awaryjne. Ważnym elementem są urządzenia inicjujące przekazywanie informacji o wystąpieniu pożaru do centrali (uruchamianie ręcznie np.: ROP, uruchamiane automatycznie np.: czujki dymu, ognia itp.) W celu poinformowania o powstałym stanie pożarowym system powinien wyposażony być w sygnalizatory. Dzięki nim użytkownicy oraz odpowiednie służby zostają powiadamiane o istniejącym zagrożeniu.

Zabezpieczamy setki domów i firm. Nowoczesne systemy elektroniczne.

- doświadczenie

- niezawodność

- wysoka jakość

- zaufanie

­