• 56 641 12 52

  • biuro@ati-systemy.pl

REJESTRACJA CZASU PRACY - systemy RCP

System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy osób zatrudnionych. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy ewidencja czasu pracy realizowana przez system ma kluczowe znaczenie i może stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników. System RCP ma na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika co może później ułatwić prowadzenie ewidencji oraz list obecności, a także może mieć zastosowanie w analizach statystycznych frekwencji dając firmie duże możliwości w zakresie ponownego wykorzystania zgromadzonych danych w formie elektronicznej.

Systemy rejestracji czasu pracy oraz ewidencji obecności można z powodzeniem zbudować wykorzystując te same urządzenia, które wykorzystywane są do kontroli dostępu. Karty zbliżeniowe stanowią tu unikatowy element identyfikujący pracownika a kontrolery i czytniki realizują podstawowe zadania systemu, zbierając i zapisując dane o ruchu pracowników na terenie firmy. Kontrolery mają możliwość pracy w trybach wejścia, wyjścia, wyjścia służbowego i innych (ustawionych przez operatora systemu). Wszystkie te zdarzenia przechowywane są w pamięci kontrolerów. Producenci dostarczają do produkowanych przeze siebie urządzeń oprogramowanie, dzięki któremu możliwa jest konfiguracja systemu kontroli dostępu. Służy ono nie tylko do konfigurowania, ale także do monitorowania zdarzeń. Takie zdarzenia można wydrukować w postaci prostych raportów. Jeśli oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada możliwość raportowania RCP, to można określić kto, kiedy i jak długo pracował.

Zabezpieczamy setki domów i firm. Nowoczesne systemy elektroniczne.

- doświadczenie

- niezawodność

- wysoka jakość

- zaufanie

­