• 56 641 12 52

  • biuro@ati-systemy.pl

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Kontrola dostępu - szereg urządzeń, najczęściej wykorzystywanych w systemach bezpieczeństwa, pozwalających na zabezpieczenie i wizualizację stanów zagrożenia terenów obiektu np. przedsiębiorstwa lub instytucję.

Główne zadania kontroli dostępu:

- poszerzanie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu,

- zwalczanie ryzyka w przypadku kradzieży mienia lub informacji,

- archiwizacja danych o poruszaniu się osób po obiekcie.

- obniżanie kosztów działalności przedsiębiorstwa, przez redukcje personelu ochrony fizycznej.

System kontroli dostępu pozwala na współpracę z systemami rejestracji czasu pracy RCP (karta i baza danych) oraz z systemami SSWiN, SAP, CCTV. Do niezbędnych elementów kontroli dostępu zaliczane są m.in. czytniki, sterowniki, kołowroty,karty plastikowe itp. Dzięki bezawaryjności systemu zapewnia nam długą trwałość pracy.

Elementy systemu kontroli dostępu:

- Czytniki: urządzenia peryferyjne podłączone do kontrolera. Ich zadaniem jest przesyłanie danych do kontrolera. Z reguły czytniki umieszcza się na zewnątrz przy wejściach na teren firmy. Czytniki i kontrolery zabezpieczane są systemem antysabotażowym, który powinien być połączony z systemem alarmowym.

- Kontlorery: urządzenia pośredniczące miedzy czytnikiem, a oprogramowaniem. Umożliwiaj one przesył danych między tymi komponentami. W pamięci przechowywane są informacje do pracy czytnika. Dzięki temu dostęp jest strzeżony nawet gdy zaniknie połączenie sieciowe między serwerem i kontrolerem.

- Oprogramowanie - jest to baza danych zawierająca: dane o osobach, przypisanych im identyfikatorach (np. numery kart zbliżeniowych) oraz prawach dostępu. Oprogramowanie w systemach RCP są bardziej rozbudowane. Funkcje jakie dodatkowo posiadają to: definiowanie planów pracy, generowanie list obecności, kart pracy, automatyczne rozliczanie godzin pracy.

- Karty plastikowe – wykorzystuje się je do pracy w systemach automatycznej identyfikacji (karty bankowe, identyfikatory, karty-klucze, karty-bilety, karty wstępnie opłacone, rejestracja czasu pracy, kontrola dostępu ) oraz działalności marketingowo - promocyjnych (karty stałego klienta, VIP, rabatowe, klubowe, członkowskie, promocyjne)


Zabezpieczamy setki domów i firm. Nowoczesne systemy elektroniczne.

- doświadczenie

- niezawodność

- wysoka jakość

- zaufanie

­